Repertoire

Repertoire

Het geestelijk lied is leidraad voor hetgeen het koor wil uitdragen bij de vele optredens in kerkdiensten en concerten.

Daarnaast zingt het koor populaire muziek bij optredens in verzorgingstehuizen en oranje-concerten.

Ook zingt het koor in het Frysk, Engels, Duits, Russisch en Latijn.

Een greep uit ons repertoire:  

Paaslied                                                                                                            Abba Vader
Zie ons wachten aan de stromen                                                                     Sanctus (Heilig)
I wish I had given him more                                                                              Als ik Uw schepping zie
Sjong fleurig en van herten                                                                               Nader mijn God, bij U
Lichtstad met uw paarlen poorten                                                                    Heer wees mijn gids
Heer ik kom tot U                                                                                             Ik bouw op U
Mijn Jezus ik hou van U                                                                                   Ik wil zingen van mij Heiland
Zoals ik ben                                                                                                     Droomland
Zie de zon                                                                                                        Kyrie Elwison
Heer, wès mei us                                                                                             Wijs mij de weg
Elk uur elk ogenblik                                                                                          De man in het midden
Grote God wij loven U                                                                                      Witter dan sneeuw
Er is een God die hoort                                                                                    U bent alles Heer
‘k Heb gehoord van een stad                                                                           Stilte over alle landen
Hoe groot zijt Gij                                                                                              De storm
‘k Ben een Koninklijk kind                                                                                Verleih uns frieden
In Gods hand                                                                                                   ‘k Ben reizend naar die stad
Fluistering der hoop                                                                                         Santo
Zo lief had God de wereld