Agenda

2020

 • Vrijdag 8 mei                                   Concert, Het Anker Oosterwolde, 19.30 uur
 • Zaterdag 10 oktober                        Korenfestival Frisia Cantat, Ameland

2019

 • Zaterdag 19 januari                        Dankdienst 40 jarige trouwdag Fam Otter, De Oerdracht, Haulerwijk
 • Zondag 31 maart                            Samenzang, De Schutse Appelscha, 15.00 uur.
 • Zondag 14 April                              Samenzang, Ontmoetingskerk in Ureterp, 15.00 uur
 • Zondag 28 April                              Samenzang, Kruiskerk in Haulerwijk, 15.00 uur
 • Zaterdag 18 mei                             Jubileumconcert, De Oerdracht Haulerwijk, 19.30 uur
 • Zondag 22 december                  Volkskerstzang , Het Anker Oosterwolde, 19.45 uur

2018

 • Zaterdag 14 april 2018                            Korendag, Winsum (Gn)
 • Vrijdag 14 september 2018                     Israëlavond, Geref. Kerk, Houtlaan 29, Drachten,  19.30 uur
 • Zondag 7 oktober 2018                           Medewerking middagdienst, N.H. kerk Wijnjewoude, 13.45 uur
 • Zaterdag 13 oktober 2018                       Korendag, Leeuwarden, 09.30 uur
 • Zondag 28 oktober 2018                         Medewerking kerkdienst, PKN De Oerdracht, Hoofdweg-boven 77, Haulerwijk, 09.30 uur
 • Vrijdag 14 december 2018                      Federatieconcert, Oosterwolde, 19.30 uur
 • Woensdag 19 december 2018                Medewerking Volkskerstzang, De Bongerd, Leeksterweg 23a, Haulerwijk, 19.30 uur
 • Vrijdag 21 december 2018                      Medewerking kerstviering Sinnehiem, Haulerwijk, 15.00 uur

2017

 • Zondag 16 april 2017                            Medewerking paasdienst, De Schutse Appelscha, 9.30 uur
 • Woensdag 19 april 2017                       Optreden in Rikkingahof, Oosterwolde,  19.30 uur
 • Zondag 7 mei 2017                               Zondagmiddagconcert, Hervormde kerk Oosternijkerk, 15.00 uur
 • Zondag 14 mei 2017                             Zondagmiddagconcert, De Schutse Appelscha, 15.00 uur
 • Maandag 22 mei 2017                          Laatste repetitie voor de zomervakantie in Sinnehiem, Haulerwijk, 19.30 uur.
 • Zondag 28 mei 2017                             Kerkdienst PKN Het Anker Oosterwolde, 09.30 uur
 • Maandag 4 september 2017                 Eerste repetitie nieuwe seizoen
 • Zondag 1 oktober 2017                         Medewerking dienst Israëlzondag, Het Anker Oosterwolde, 09.30 uur
 • Vrijdag 15 december 2017                    Federatie-avond, Oosterwolde, 17.30 uur
 • Vrijdag 22 december 2017                    Medewerking Kerstviering Sinnehiem, Haulerwijk, 14.00 uur
 • Vrijdag 22 december 2017                    Kerstconcert met CMV Oranje in de Goede Herderkerk te Grootegast, 20.00 uur
 • Zondag 24 december 2017                   Kerstnachtdienst, is nog te boeken  

 2016

 • Zondagavond 20 maart 2016                 (Samen)zangavond, PKN Ontmoetingskerk, Ureterp, 19.30 uur
 • Zaterdagavond 2 april 2016                   Samenzangavond Joh. de Heer-liederen, Kruiskerk, Haulerwijk, 19.30 uur
 • Zondagmorgen 10 april 2016                 Kerkdienst, PKN Het Anker Oosterwolde, 09.30 uur
 • Zondagavond 15 mei 2016                     Kerkdienst Pinksterfeest, Âld Duerswâld Wijnjewoude, 19.30 uur
 • Maandag 30 mei 2016                            Optreden Sinnehiem, Haulerwijk
 • Zaterdag 8 oktober 2016                        Jaarlijkse uitje i.c.m. KCZB optredens in diverse kerken in Dokkum
 • Zaterdagavond 12 november 2016        Samenzangavond Joh. de Heer-liederen, Kruiskerk, Haulerwijk, 19.30 uur
 • Vrijdagavond 9 december 2016             Advenstconcert i.s.m. De Lofstem, Het Anker, Oosterwolde
 • Vrijdagavond 16 december 2016           Kerstconcert Federatie
 • Zondagavond 18 december 2016          Volkskerstzang COM, m.m.v. Chr. gemengd koor Loof den Heer Wijnjewoude, Het Anker, Oosterwolde
 • Zaterdagavond 24 december 2016        Kerstnachtdienst, Christelijke Gereformeerde kerk, Houtlaan 27a, Drachten.

2015 

 • Zondagavond 29 maart 2015                     Zangdienst Palmpasen, KC De Bining Haulerwijk, 19.00 uur
 • Zondagmorgen 5 april 2015                       Kerkdienst, PKN Appelscha, 09.30 uur 
 • Vrijdagavond 17 april 2015                        Federatie zangavond, PKN Het Anker Oosterwolde, 19.30 uur 
 • Zondagmorgen 10 mei 2015                      Kerkdienst, PKN Het Anker Oosterwolde, 09.30 uur  
 • Zaterdagavond 23 mei 2015                      Zangdienst Pinksteren, Grote tent Wijnjewoude, 19.30 uur
 • Maandagavond 31 augustus 2015            1e repetitie nieuwe seizoen, De Miente, 19.30 uur
 • Zondagmiddag 25 oktober 2015                Middagconcert en samenzang, De Schutse Vaart 74 Appelscha, 16.00 uur, vrije toegang
 • Zaterdagmiddag 31 oktober 2015              Kooruitje met partners in Joure
 • Zaterdagavond 31 oktober 2015                Medewerking aan najaarsconcert KCZB, De Oerdracht Joure, 19.30 uur
 • Zondagochtend 8 november 2015             Medwerking aan ochtenddienst, PKN De Mande Bakkeveen, 09.30 uur
 • Vrijdagavond 11 december 2015               Federatieavond, PKN Het Anker Oosterwolde, 19.30 uur
 • Vrijdagavond 18 december 2015               Adventsconcert i.s.m. Christelijk Mannenkoor Meppel, Grote of Mariakerk Meppel, 19.30 uur
 • Zaterdagavond 19 december 2015            Adventsconcert i.s.m. Christelijk Mannenkoor Meppel, KC De Oerdracht, Haulerwijk, 19.30 uur