Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor
Historie

Historie

Het Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor (C.O.M.) werd opgericht in oktober 1968.  Oprichter en tevens de eerste dirigent was de heer Tjeerd Rinzema uit Waskemeer.

Het koor ging van start met ca. 30 mannen uit verschillende dorpen uit de omgeving van Oosterwolde.  Dhr. Rinzema heeft 16 jaar leiding gegeven aan het koor maar moest om gezondheidsredenen stoppen. Het ledental was onder zijn leiding fors gegroeid.

In 1984 nam Piet Soorsma het dirigeerstokje over.  Naast het dirigeren schreef dhr. Soorsma ook veel muziek voor het koor en bewerkte hij vele muziekstukken die ook werden uitgegeven.

In 1988 werd de eerste LP uitgebracht met de titel: “Op weg naar de Toekomst” m.m.v. brassband de Bazuin uit Oenkerk en solisten Aerde Kuiper (bas/bariton) en Margje Dijkstra (sopraan).

Onder leiding van Soorsma werd menig concert gegeven met onder andere verschillende gospelkoren.

In 1991 was er een concert met de bekende tenor Albert Bonnema en pianist Jan Vayne, geroemd om zijn vele improvisaties.  In 1993 is op grootse wijze het 25 jarig jubileum gevierd met een jubileum concert waaraan de gebroeders Brouwer hebben meegewerkt.

Na 20 succesvolle jaren was de heer Soorsma vanwege gezondheidsproblemen genoodzaakt zijn grote passie, het dirigeren van koren, in december 2003, op te geven. Na zijn afscheid op 6 januari 2004 trad Albert Spa als nieuwe dirigent in zijn voetsporen.  Onder diens leiding werd in april 2005 de CD  met als titel : “Zomaar een dag” opgenomen.  Met dhr. Spa werden ook vele concerten gegeven.

In 2008 bestond het koor 40 jaar, maar i.v.m. verbouw van de kerk werd dit jubileum in 2009 gevierd met een groots concert. Gastoptredens bij dit jubileumconcert werden verzorgd door het duo Jan van Doornum, doedelzakspeler en kerkorgelspecialist Freddy Schuldink.  Ook pianiste Heleen Ytsma verleende haar medewerking.

Na bijna 11 jaar werd in september 2014 Albert Spa opgevolgd door Jakob Hoekstra. Vanaf september 2018 tot 2022 was de muzikale leiding in handen van Moniek Timmer en zij heeft in 2022 het stokje doorgegeven aan Hennie Dijkstra.

Al sinds de oprichting van het koor in 1968 is koorlid Jan de Ruiter al de vaste bas-solist van het mannenkoor.

Mw. Janny Oostingh heeft sinds de oprichting de begeleiding op het orgel verzorgd.  Na het jubileumconcert op 18 mei 2019 hebben wij na 50 jaar afscheid van haar genomen. Dit jubileumconcert werd gehouden in kerkelijk centrum ‘De Oerdracht’ in Haulerwijk. Aan het eind van het concert ontving Jannie voor o.a. het feit dat zij ons koor 50 jaar heeft begeleid, een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Harry Oosterman van de gemeente Ooststellingwerf. Zij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na dit concert namen we tevens afscheid van onze vaste 2e dirigent Aukje de Jong-de Vries.