Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor
Bestuur en Commissies

Bestuur en Commissies

Voorzitter:                        Johannes Stoker

Secretaris/notulist:         Andries Otter

Penningmeester:            Andries Otter

Bestuurslid:                     Bonne Gorter

Bestuurslid:                     Piet Siebesma

Archivaris:                       Aize Stoker

Koormeester:                  Johannes Stoker 

Boekingen:                       Bonne Gorter, 06-382 43 192 of bonnegorter680@hotmail.com

Commissies

Muziekcommissie:        Jacob Sinnema (voorzitter)

                                          Hennie Dijkstra

                                          Bonne Gorter

                                          Aize Stoker

                                          Bert van der meer

Kledingcommissie:        Harm Kerssies

Lief en Leed:                   Bert Rijswijk

                                          Bauke Jeninga

Publiciteit:                       vacature