Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor
Over ons

Over ons

Leden

Het Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor is opgericht in 1968 en telt op dit moment ongeveer 31 leden. Het koor zingt voornamelijk geestelijke liederen, muziek met een boodschap!

Per jaar treden wij 8 à 10 keer op. Meestal verlenen wij dan onze medewerking aan kerk- of zangdiensten. 

Repetities

Wij repeteren op de maandagavond, van 19.30 uur tot 21.45 uur in gebouw De Miente, Snellingerdijk 39, te Oosterwolde. Een van de doelstellingen van het koor is om de komende tijd weer te groeien naar minimaal 50 leden. Daarom zijn nieuwe leden altijd van harte welkom! Zij worden goed begeleid en kunnen gratis gebruik maken van een “proefperiode” van 4 weken. 

Partners

Ook voor de partners is er aandacht, vaak gaan ze mee naar concerten of optredens. Daarnaast zijn ze uitgenodigd voor onze nieuwjaarsbijeenkomst en organiseren we af en toe uitstapjes voor onze leden en hun partners.